oferta

Zakres świadczonych usług

 • Outsourcingu księgowości,
 • Obsługi kadr,
 • Obsługi płac,
 • Obsługi zatrudnienia obcokrajowców,
 • Pomocy w założeniu firmy,
 • Sporządzania korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
 • Dostęp online do księgowości poprzez stronę www.

Obsługa księgowości

 • Prowadzenie księgowości przychodów i rozchodów,
 • Ryczałt ewidencjonowany,
 • Księgi handlowe,
 • Bieżące księgowanie,
 • Nadzór nad formalną poprawnością dokumentów,
 • Przygotowywanie planu amortyzacji i prowadzenie bieżącej ewidencji środków trwałych,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • Przygotowywanie niezbędnych materiałów księgowych i podatkowych podczas kontroli skarbowych,
 • Przygotowywanie wyjaśnień merytorycznych i rachunkowych do organów podatkowych mieszczących się w zakresie niniejszej usługi,
 • Bieżąca analiza sald kont analitycznych,
 • Sporządzanie i składanie comiesięcznych, kwartalnych oraz rocznych deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT).

Usługi dodatkowe

Pomoc w założeniu firmy

W ramach usługi biuro rachunkowe Euro-Tax Sp. z o. o. oferuje:

 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia biznesu;
 • przygotowanie i złożenie do odpowiednich organów państwa dokumentów wymaganych do rejestracji wybranej przez Klienta formy działalności biznesowej;
 • pomoc przy wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania działalności gospodarczej.

Szybki kontakt

Formularz kontaktowy