Zakres świadczonych usług:

Euro-Tax Sp. z o. o.  oferuje usługi z zakresu:

 • Outsourcingu księgowości,
 • Obsługi kadr,
 • Obsługi płac,
 • Obsługi zatrudnienia obcokrajowców,
 • Pomocy w założeniu firmy,
 • Sporządzania korekt dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
 • Dostęp online do księgowości poprzez stronę www.
 
 

Usługa prowadzenia księgowości w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • ryczałt ewidencjonowany,
 • księgi handlowe,
 • bieżące księgowanie,
 • nadzór nad formalną poprawnością dokumentów,
 • przygotowywanie planu amortyzacji i prowadzenie bieżącej ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • przygotowywanie niezbędnych materiałów księgowych i podatkowych podczas kontroli skarbowych,
 • przygotowywanie wyjaśnień merytorycznych i rachunkowych do organów podatkowych mieszczących się w zakresie niniejszej usługi,
 • bieżąca analiza sald kont analitycznych,
 • sporządzanie i składanie comiesięcznych, kwartalnych oraz rocznych deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT).

Usługi dodatkowe:

pomoc w założeniu firmy

W ramach usługi Euro-Tax Sp. z o. o.  oferuje:

 • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia biznesu;
 • przygotowanie i złożenie do odpowiednich organów państwa dokumentów wymaganych do rejestracji wybranej przez Klienta formy działalności biznesowej;
 • pomoc przy wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania działalności gospodarczej.