Wzory formularzy do pobrania

PIT 2

Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Rozliczenie

Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej

Wniosek

Wniosek na wyjazd służbowy za granicę

kwestionariusz

Kwestionariusz osobowy pracownika

Skierowanie

Skierowanie na badanie lekarskie

Wzór

Zakres czynności pracownika

Oświadczenie

Oświadczenie w sprawie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem

Upoważnienie

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Zlecenie

Zlecenie wypłaty zaliczki

Polecenie

Polecenie wyjazdu służbowego

Wniosek

Wniosek - wypłata wynagrodzenia na konto lub do rąk własnych