Nowe obowiązki dla przedsiębiorców w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

Polski Ład: Nowe obowiązki dla przedsiębiorców w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

Polski Ład czyli nowe obowiązki dla przedsiębiorców w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i przesyłania ich do Urzędu Skarbowego.


Zmiany mają wejść w życie w 2023 roku. Do tego czasu przedsiębiorcy powinni się do nich przygotować.

A co dokładnie ma się zmienić?

nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Przepisy zakładają wprowadzenie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych za pośrednictwem programu komputerowego, który będzie dotyczył bezpośrednio osób fizycznych. Chodzi o firmy, które obecnie są zobowiązane do prowadzenia ksiąg.


Przedsiębiorca będzie zobowiązany do elektronicznego prowadzenia i przesyłania do urzędu skarbowego ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji środków trwałych.

Obowiązek prowadzenia i przesyłania ksiąg za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej ma wejść w życie 1 stycznia 2023 roku.


W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, iż obowiązek przesyłania ksiąg rachunkowych w formie elektronicznej w przypadku osób fizycznych odbywać się będzie w formie ustrukturyzowanej. Na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa.

Nowy obowiązkowy termin przesyłania ksiąg nastąpi w trakcie roku oraz po zakończeniu.

Miesięcznie będą przesyłane księgi podatkowe do 20 dnia następnego miesiąca, w takim przypadku gdy na podstawie ksiąg i ewidencji jest ustalany dochód, od którego są wpłacane miesięczne zaliczki.

Kwartalnie będą przesyłane księgi w terminie do 20 dnia miesiąca następującego bezpośrednio po upływie kwartału, w przypadku, gdy na podstawie ksiąg i ewidencji jest ustalany dochód, od którego są wpłacane kwartalne zaliczki.


Po zakończeniu roku księgi będą przesyłane w terminie do upływu terminu dla złożenia zeznania za rok podatkowy określonego w art.45 ust. 1.

Więcej artykułów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *