Kalkulator kwoty zmniejszającej zobowiązanie w podatku VAT przy zapłacie z rachunku VAT (art. 108d ustawy o VAT)

Kwota zobowiązania podatkowego:

Miesiąc za który następuje płatność VAT:

Dzień płatności: