Kalkulator KWOTY OBNIŻENIA ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO

Kwota zobowiązania podatkowego:

Miesiąc za który następuje płatność VAT:

Dzień płatności: